سرانجام جاده قره پیری

جاده قره پیری

جاده قره پیری و بازدید دولت از شهر صدرا اردیبهشت 1402

سرانجام جاده قره پیری صدرا در شیراز به کجا رسید؟جاده قره پیری یکی از تعداد پروژه های عمرانی  بود که در اردیبهشت ماه سال 1402 وزیر کشور و استاندار در شهر صدرا بازدید کردند. این پروژه شامل جاده غربی متصل به چمران از شهر صدرا و شهرک...

مقایسه املاک

مقایسه