31 اردیبهشت صدرا

31 اردیبهشت روز صدرا

31 اردیبهشت روز صدرا

31 اردیبهشت روز صدرا نامیده شد 31 اردیبهشت ماه به عنوان روز صدرا نامگذاری شد. در جلسه‌ای که هفته پیش با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد، تصمیم گرفته شد با توجه به تناسب این روز با ظرفیت‌های شهر صدرا، آن را به عنوان روز صدرا تعیین...

مقایسه املاک

مقایسه