مشاور املاک

برگرداندن ودیعه توسط مالک در قرارداد

یک نکته مهم از برگرداندن ودیعه توسط مالک در قرارداد

آیا مالک می‌تواند ودیعه مستاجر را در صورت عقب افتادگی اجاره بازگشت نزند؟ ما در این ویدئو نکات اساسی دررابطه با ودیعه ملک در قراردادرا شرح داده‌ایم. مشاور حقوقی خان ویلا – املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا...

خرید و فروش زمین بدون قولنامه

خرید و فروش چه زمین‌هایی به قولنامه نیاز ندارد

شاید این روزها از افراد مختلفی شنیده باشید که دیگر برای خرید و فروش زمین نیاز به قولنامه نیست. ما در این ویدئو زمین‌هایی که برای خرید و فروششان نیاز به قولنامه نیست را معرفی کرده و علت این موضوع را شرح داده‌ایم. مشاور...

جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی

ما در این ویدئو یکی از مهمترین نکات برای جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی را شرح داده ایم. مشاور حقوقی خان ویلا – املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از بالاخونه...

اهمیت ثبت تاریخ در قرارداد معامله ملک

اهمیت ثبت تاریخ در قرارداد معامله ملک

ما در این ویدئو یکی از مهمترین نکات نوشتن قرارداد و علت آن را که ثبت تاریخ در قرارداد است را شرح داده ایم. مشاور حقوقی خان ویلا – املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از بالاخونه...

حق اعتراض همسایه ذی نفع به پروانه ملک

حق اعتراض همسایه ذی نفع به پروانه ملک

در این ویدئو توضیح داده‌ایم در صورتی که قصد درخواست پروانه در شهرداری را دارید، همسایه ذی نفع حق اعتراض به شما را دارد یا خیر. مشاور حقوقی خان ویلا - املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از...

شرایط اعتراض به سایه اندازی روی ملک همسایه

شرایط اعتراض به سایه اندازی روی ملک همسایه

ما در این ویدئو شرایط قابل اعتراض به ملکی که در کنار ملک شما ساخته شده و سایه انداخته است را شرح داده ایم. مشاور حقوقی خان ویلا - املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از بالاخونه...

شرایط تقاضای پروانه ملک مشاع

شرایط تقاضای پروانه ملک مشاع

در این ویدئو شرایط ساخت و ساز در ملک مشاع و موارد مهمی که باید در زمان درخواست تقاضای پروانه ملک را در نظر گرفت، یادآوری کردیم. راه تقاضای پروانه ملک مشاع چیست؟ به ملکی که چند فرد در سند مالکیت آن سهم داشته باشند، ملک...

نکات کلیدی قبل از خرید ملک

نکات کلیدی قبل از خرید ملک

حتما برای شماهم پیش آمده است که قصد خرید ملک یا زمینی را داشته باشید و در رابطه با نکات حقوقی آن و مسائل مهم قبل از خرید ملک به مشکل برخورده باشید. ما در این ویدئو مهمترین نکات کلیدی قبل از خرید ملک را یادآوری میکنیم. مشاور...

مقایسه املاک

مقایسه