آموزش نکات املاکی

برگرداندن ودیعه توسط مالک در قرارداد

یک نکته مهم از برگرداندن ودیعه توسط مالک در قرارداد

آیا مالک می‌تواند ودیعه مستاجر را در صورت عقب افتادگی اجاره بازگشت نزند؟ ما در این ویدئو نکات اساسی دررابطه با ودیعه ملک در قراردادرا شرح داده‌ایم. مشاور حقوقی خان ویلا – املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا...

خرید و فروش زمین بدون قولنامه

خرید و فروش چه زمین‌هایی به قولنامه نیاز ندارد

شاید این روزها از افراد مختلفی شنیده باشید که دیگر برای خرید و فروش زمین نیاز به قولنامه نیست. ما در این ویدئو زمین‌هایی که برای خرید و فروششان نیاز به قولنامه نیست را معرفی کرده و علت این موضوع را شرح داده‌ایم. مشاور...

جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی

ما در این ویدئو یکی از مهمترین نکات برای جلوگیری از تخریب ملک توسط جهاد کشاورزی را شرح داده ایم. مشاور حقوقی خان ویلا – املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از بالاخونه...

اهمیت ثبت تاریخ در قرارداد معامله ملک

اهمیت ثبت تاریخ در قرارداد معامله ملک

ما در این ویدئو یکی از مهمترین نکات نوشتن قرارداد و علت آن را که ثبت تاریخ در قرارداد است را شرح داده ایم. مشاور حقوقی خان ویلا – املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از بالاخونه...

حق اعتراض همسایه ذی نفع به پروانه ملک

حق اعتراض همسایه ذی نفع به پروانه ملک

در این ویدئو توضیح داده‌ایم در صورتی که قصد درخواست پروانه در شهرداری را دارید، همسایه ذی نفع حق اعتراض به شما را دارد یا خیر. مشاور حقوقی خان ویلا - املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از...

شرایط اعتراض به سایه اندازی روی ملک همسایه

شرایط اعتراض به سایه اندازی روی ملک همسایه

ما در این ویدئو شرایط قابل اعتراض به ملکی که در کنار ملک شما ساخته شده و سایه انداخته است را شرح داده ایم. مشاور حقوقی خان ویلا - املاک کاظمی : حسام اکبریهمراه با خان ویلا باشید یادت نره عیدیت رو از بالاخونه...

نکات کلیدی قبل از خرید ملک

نکات کلیدی قبل از خرید ملک

حتما برای شماهم پیش آمده است که قصد خرید ملک یا زمینی را داشته باشید و در رابطه با نکات حقوقی آن و مسائل مهم قبل از خرید ملک به مشکل برخورده باشید. ما در این ویدئو مهمترین نکات کلیدی قبل از خرید ملک را یادآوری میکنیم. مشاور...

زمان پرداخت و میزان حق کارشناسی ملک

زمان پرداخت و میزان حق کارشناسی ملک چقدر است؟

ما در این ویدئو قصد داریم تا در مورد شرایط کارشناسی ملک، زمان پرداخت حق الزحمه کارشناس نکات کاربردی را ارائه دهیم. مشاور حقوقی خان ویلا - املاک کاظمی : حسام اکبری یادت نره عیدیت رو از بالاخونه...

مقایسه املاک

مقایسه